Μαύρο - μέχρι 300 σελίδες, Έγχρωμα - μέχρι 260 σελίδες (Υπολογισμένα με 5% επικάλυψη σε χαρτί Α4)