Για 10.000 αντίγραφα περίπου με κάλυψη σελίδας 5% (μαζί με το δοχείο αποβλήτων)